Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng hoàn toàn đồng ý ràng buộc theo các quy định trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (Thỏa thuận) này.

I. Cam kết về thông tin khách hàng

 • Thông tin khách hàng dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ tại Luctinhcamca.org phải là thông tin có thực, thông tin chính xác và thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra email, giữ liên lạc qua điện thoại để nhận các thông báo quan trọng về dịch vụ đang sử dụng. Đối với từng loại dịch vụ, Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca có thể sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung thêm các hồ sơ, giấy tờ hoặc văn bản cụ thể.
 • Nhằm đảm bảo các thông tin liên hệ, thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác trên hệ thống quản lý của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca, khách hàng có trách nhiệm cập nhật, bổ sung các thông tin khách hàng khi có bất kỳ thay đổi nào. Hoặc vui lòng thông báo cho Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca được biết về sự thay đổi này.
 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca có trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng và không được tiết lộ với bất kỳ lý do gì trừ khi theo yêu cầu của cơ quan chức năng thực thi pháp luật.
 • Khách hàng có trách nhiệm quản lý tất cả các thông tin tài khoản dịch vụ sử dụng tại Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca, khách hàng nên thay đổi các mật khẩu có độ phức tạp cao. Có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin dịch vụ tại Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca.
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ phải cam kết phản ánh chính xác về chất lượng dịch vụ, thương hiệu của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca trên mọi kênh thông tin như truyền miệng, website, diễn đàn… Các phản ánh nếu có phải kèm theo bằng chứng xác thực. Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca có quyền khởi kiện, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngưng cung cấp dịch vụ ngay lập tức nếu phát hiện nội dung phản ánh không chính xác và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca.

Trong những trường hợp như vậy, khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những tổn thất phát sinh từ việc bị ngừng cung cấp dịch vụ.

II. Các hành vi sử dụng dịch vụ bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm khách hàng có các hành vi sau đây (bao gồm nhưng không giới hạn) khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi:

 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca nghiêm cấm sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, vi phạm về vấn đề bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về tấn công an ninh mạng, gửi email bằng bất cứ hình thức nào với số lượng lớn, spam email…
 • Lưu trữ để sử dụng hoặc phát tán thông tin cấm, thông tin văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ, các chương trình gây hại như virus, malware, trojan… trên hệ thống máy chủ của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca.
 • Lợi dụng hạ tầng dịch vụ do Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca cung cấp để tấn công an ninh mạng, truy cập trái phép hệ thống khác, cố tình xâm hại hệ thống hoặc kiểm soát tài nguyên bất kỳ mà không thuộc sở hữu của khách hàng.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền tạm ngưng hay ngừng cung cấp dịch vụ khi phát hiện bất cứ hành vi nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm những quy định này. Đồng thời khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề phát sinh từ vi phạm của mình hay việc bị ngừng cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát hiện những sai phạm nghiêm trọng mà chúng tôi cho rằng có thể gây nguy hiểm đến cộng đồng.

III. Phạm vi trách nhiệm của khách hàng

 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật, về quản lý tài nguyên, quản lý dịch vụ của mình. Chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng đăng ký trên hệ thống dịch vụ của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca.
 • Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền dịch vụ của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca (nếu có).
 • Xác nhận và đồng ý với các hình thức tính phí và tính cước của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca. Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ hoặc phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ với Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca.
 • Nỗ lực phối hợp cùng Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca để giải quyết các vấn đề sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

IV. PPhạm vi trách nhiệm của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca

 • Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung khách hàng đã đăng ký.
 • Sao lưu dữ liệu: Hệ thống sao lưu dữ liệu của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca sao lưu nguyên khối dữ liệu. Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca hỗ trợ khách hàng phục hồi lại khi khách hàng có yêu cầu.
 • Nhanh chóng, nỗ lực giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca được miễn trách nhiệm với khách hàng về những sự cố xảy ra cho hạ tầng dịch vụ và cho các bản sao lưu dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như cháy nổ, thiên tai, hỏa hoạn…
 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca được miễn trách nhiệm với khách hàng trong các trường hợp khách hàng vi phạm các quy định trong văn bản này.

V. Quy định về hỗ trợ kỹ thuật

 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca chỉ hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật ở mức chất lượng dịch vụ. Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca không hỗ trợ cũng như không chịu trách nhiệm về quản trị nội dung khách hang đã đăng ký.
 • Khi có sự cố, khách hàng cần nỗ lực phối hợp cùng Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca để xác định nguyên nhân và giải quyết sự cố.
 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca hỗ trợ khách hàng qua các hình thức sau:

  • Qua tổng đài hỗ trợ khách hàng: 0932775247
  • Hỗ trợ qua Email: luctinhcamca@gmail.com

VI. Quy định về hoàn trả phí

 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca không hỗ trợ khách hàng hoàn trả phí với bất kỳ lý do nào không thuộc về trách nhiệm cung cấp dịch vụ của Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca.
 • Khách hàng sẽ phải chịu các khoản phí phát sinh chuyển tiền hoặc và các chi phí khác (nếu có).
 • Các lý do hoàn tiền mà quý khách hàng đưa ra phải đảm bảo tính chính xác, hợp lý và được Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca xác nhận.

VI. Cam kết chung

 • Khách hàng cùng Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca đều ý thức được quyền hạn và nghĩa vụ của các bên và cam kết nỗ lực thực hiện trên cơ sở mong muốn hợp tác lâu dài.
 • Cả hai bên đều có quyền ngưng cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ nếu một trong hai bên vi phạm một trong các các điều khoản trong văn bản này.
 • Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca có quyền thay đổi quy định sử dụng, giá cả dịch vụ vào bất kỳ lúc nào để phù hợp với chính sách của chúng tôi nhưng vẫn tôn trọng và làm theo các thoả thuận đã phát sinh.
 • Các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến tài liệu này xin gửi trực tiếp đến Thư viện Lục Tỉnh Cầm Ca qua email: luctinhcamca@gmail.com.