Sự kiện đã diễn ra

Diễn Xướng Nam Bộ (Kỳ cuối): "Vàng Son Lần Giở"

Saturday, Ngày 26 Tháng 10 Năm 2019, 12h30

Sân Khấu Kim Ngân 144 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Diễn Xướng Nam Bộ - Kỳ 6: "Rặc Ròng Cung-Nhịp"

Saturday, Ngày 31 Tháng 08 Năm 2019, 12h30

Salon Saigon, 6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3

Diễn xướng Nam Bộ - Kỳ 5: "Bóng Rỗi - Địa Nàng"

Saturday, Ngày 13 Tháng 07 Năm 2019, 12h30

Sân khấu Kim Ngân (Lê Hoàng cũ). Số 144 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh

Diễn Xướng Nam Bộ - Kỳ 4: "Xây chầu Đại Bội"

Thursday, Ngày 18 Tháng 04 Năm 2019, 12h30

Sân khấu Kim Ngân - 144 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Chương trình Diễn Xướng Đặc Biệt: "Lục Tỉnh Cầm Ca"

Saturday, Ngày 08 Tháng 12 Năm 2018, 12h30

Sân Khấu Idecaf 28 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, TP.HCM

Diễn Xướng Nam Bộ - Kỳ 3: "Xướng Khúc Nghênh Xuân"

Friday, Ngày 07 Tháng 12 Năm 2018, 12h00

Sân Khấu Kịch IDECAF - số 28 Lê Thánh Tôn Q1, TP.HCM

Diễn Xướng Nam Bộ - Kỳ 2: "Hò Lý Phương Nam"

Saturday, Ngày 04 Tháng 08 Năm 2018, 11h00

216 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Diễn Xướng Nam Bộ - Kỳ 1: Khảy Nhịp Tang Tình

Sunday, Ngày 08 Tháng 04 Năm 2018, 12h00

216 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM