Diễn xướng dân gian
Diễn xướng trữ tình
dân gian
Hát
Diễn xướng tự sự
dân gian
Nói vần
nói vè
Nói thơ
Nói tuồng
Diễn xướng
nghi lễ
Hát sắc bùa
Bóng rỗi -
Địa Nàng
Khoa Nghi
ứng phú
Nhạc lễ
Múa lốt
Múa tứ linh
Múa hầu
Múa lân
Múa rồng
Diễn xướng chuyên nghiệp
và bán chuyên
Ca nhạc
Đờn ca
tài tử
Ca nhạc
cải lương
Sân khấu
Hát bội
Cải lương